ประชาธิปัตย์ ไม่ค้านรัฐบาลแห่งชาติ แต่เห็นว่ายังมีแนวทางอื่นที่ทำได้