จังหวัดสุรินทร์ เตรียมประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

จังหวัดสุรินทร์ เตรียมประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ เตรียมประกอบพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดและอำเภอเมืองสุรินทร์ ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กำหนดการพิธีเริ่มเวลา 09.09 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบวงสรวง พราหมณ์กล่าวบวงสรวง ประธานในพิธีประกอบพิธีดอกไม้มงคล 9 ชนิด ได้แก่ ไม้ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สักทอง ไผ่สีสุก พยุง ทองหลาง กันเกรา ทรงบาดาล และไม้จากต้นขนุน และตอกหลักไม้เข็มมงคลบริเวณหลุมศิลาฤกษ์ ฐานพระเมรุมาศจำลอง รวมถึงชาวสุรินทร์ทุกภาคส่วน ร่วมตั้งจิตอธิฐานร่วมพิธีบวงสรวงและโปรยข้าวตอกดอกไม้ร่วมกัน
โดยหลังจากประกอบพิธีบวงสรวงเรียบร้อยแล้ว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งพระเมรุมาศจำลองต่อไป
สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ดำเนินการอย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก “พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ”
ด้านนายพฤกษ์ แก้วสุข นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ทำการก่อสร้างแท่นวางพระเมรุมาศจำลอง แบบคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรองรับโครงสร้างเหล็กแล้วเสร็จ โดยฐานพระเมรุมาศจำลอง มีขนาด 8×8 เมตร ขณะที่พระเมรุมาศ สูง 21.40 เมตร ไม่รวมฉัตร ซึ่งหากรวมฉัตร 7 ชั้น สูง 1.72 เมตร จะมีความสูง 23.12 เมตร ส่วนตัวฐานปรับปรุงภูมิทัศน์กำลังเสนออนุมัติรูปแบบรายการ เมื่อมีการลงนามสัญญาแล้ว จึงจะดำเนินการติดตั้งโครงสร้างของพระเมรุมาศ เพื่อตกแต่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ตุลาคม นี้
/NTT